Formeel belastingrecht

Formeel belastingrecht heeft te maken met (dreigende) fiscale geschillen, maar ook met de regels die de belastingdienst na moet leven om tot belastingheffing of –invordering over te kunnen gaan. Bij (dreigende) fiscale geschillen kan gedacht worden aan bezwaar- en beroepsprocedures, maar ook aan invorderingsgeschillen, boekenonderzoeken en vrijwillige verbetering (inkeer).

Bezwaar / beroep

Bezwaar- en beroepsprocedures zijn vervelend genoeg. snelle en deskundige begeleiding is belangrijk om het beste resultaat te bereiken. BLTAX is door de in de rechtspraak en advocatuur opgedane ervaring zeer bedreven in het fiscaal ontzorgen van uw bezwaar- en beroepsprocedures. Zoekt u deskundige bijstand op dit vlak, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Invordering

De invordering van belasting door de belastingdienst zal moeten plaatsvinden in overeenstemming met specifieke regels; hier heeft BLTAX uitgebreide kennis van en ervaring mee. Wij staan u graag bij in eventuele invorderingsgeschillen of in het voorkomen daarvan. Wilt u meer weten over dit onderwerp en over onze tarieven en eventuele vaste prijsafspraken? Neem dan contact met ons op.

Boekenonderzoek en informatieverzoeken

Boekenonderzoeken vormen vaak de opmaat voor een geschil met de belastingdienst. Om de risico’s beheersbaar te houden en om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd, is het verstandig om op dit gebied deskundige bijstand in te schakelen. Die deskundige bijstand biedt BLTAX.

Vragen? Neem contact op.

CONTACT